Atlantia as

Atlantia Competence Tools

Atlantia Competence Tools (ACT) er en rekke verktøy for å administrere, utarbeide og implementere ulike typer opplæring og informasjon. Bedriften må ha hovedmodulen Atlantia BaseCamp og velger deretter de modulene som er relevant å knytte opp. Selv om de ulike modulene er standardiserte med funksjonalitet, vil de innholdsmessig være bedriftsspesifikke. Løsningen vil også kunne ha bedriftsspesifikk design og dermed fremstå som et integrert helhetlig løsning for bedriftens opplæring og informasjonsløsninger. ACT knyttes også ofte opp mot bedriftens internett og/eller intranett. Vi har også kunder som bruker Atlantia BaseCamp som sine internettsider hvor ansatte og kunder får tilgang til administrasjon, kurs etc. gjennom innlogging.

Basecamp

Bedriften abonnerer på løsningen som driftes fra Atlantias internetservere og velger selv hvilke moduler de ønsker å ha med. Følgende moduler er p.t. tilgjengelig:

BaseCamp
Hovedverktøyet med bedriftsspesifikt innhold og design. Her ligger bla. brukeradministrasjonen og meny for tilgang til andre verktøy. Mer informasjon
Contacts
Atlantia Contacts lar deg flytte adresseboken over på nett. Hold orden på kunder, leverandører, samarbeidspartnere etc. og ha oversikt over viktige aktiviteter og kommunikasjon med disse. Mer informasjon
CourseAdmin
Kontroll på kurs med læringsmål, målgruppe, kursdokumentasjon, klasserom, instruktører, utstyr osv. Påmelding av deltakere, kurskalender og kursbevis. Mer informasjon
CourseBuilder
Produser dine egne e-læringskurs ved hjelp av enkelt brukergrensenitt. E-læringen gjøres tilgjengelig på nettstedet med et tastetrykk. Mer informasjon
CoursePlanner
Bygg systematisk opp kursstruktur (e-læring og klasseromskurs) med hovedemner, varighet, målgrupper, læringsmål etc. Kursstruktur kan eksporteres til CourseBuilder Mer informasjon
DocumentMan
Lag og del elektroniske dokumenter på nettet. Ha full kontroll på ulike revisjoner samtidig som at dokumentene er tilgjengelig for de du ønsker, uavhengig av fysisk lokasjon. Mer informasjon
eLearningAdmin
Organiser og gi tilgang til egenproduserte og eksterne e-læringskurs. Mer informasjon
FeedBack
Verktøy for tilbakemelding på de ulike opplæringstiltakene. Tilbakemeldingene knyttes opp mot e-læringskurs og klasseromskurs og ulike rapporter kan hentes ut. Mer informasjon
NewsTool
Lag nyheter med tekst og bilder og publiser disse på hovedsiden. Lag ulike nyhetsbrev og send til kunder, interne nyheter etc. Mer informasjon
ResourceAdmin
Planlegg og ha oversikt over tilgjengelige ressurser, sett opp arbeidsoppgaver og aktiviteter, og samle det hele i en kalender for enkel oversikt. Mer informasjon
SurveyTool
Verktøy for å lage og følge opp brukerundersøkelser, kundetilfredshet etc. Ulike rapporter kan hentes ut. Mer informasjon
WebTest
Lag tester som kan knyttes opp mot e-læringskurs eller klasseromskurs. Testene kan skrives ut og resultater kan legges inn manuelt. Ulike rapporter på enkeltkurs, kurs, kunder etc. kan hentes ut. Mer informasjon

De ulike modulene vil fra tid til annet bli oppdatert med ny funksjonalitet etc. til glede for brukerne. Nye moduler er også under utvikling.