Atlantia as

E-læring

Atlantia har over 10 års erfaring med utvikling av skreddersydde og standardiserte e-læringskurs for offshore og landbasert industri og virksomheter. Vi kan påta oss hele utviklingsprosessen fra kartlegging av målgruppe og læringsmål, manus-utarbeidelse, produksjon av medieelementer som lyd, bilde, animasjoner og video, programmering og drift av e-læringskurset.

Et pedagogisk godt e-læringskurs skal inneholde en høy grad av interaktivitet hvor brukeren skal engasjere seg ved å løse oppgaver underveis, gjøre valg etc. Ved å kombinere flere medieelementer som tekst, bilder, lyd, animasjoner og videoklipp vil brukeren lettere oppfatte og huske budskapet. Å repetere viktige deler gjennom refleksjon, oppgaveløsing og slutt-test bidrar også til at det vi ønsker å formidle lettere sitter.

E-læring

Atlantia utvikler e-læringskurs i henhold til anerkjente standarder som SCORM og AICC. Dette sikrer at våre e-læringskurs kan integreres med ulike typer administrasjonssystemer eller LMSer (Learning Management System).

Den mest vanlige måten vi utvikler et nytt e-læringskurs på er gjennom et tett samarbeid med bedriften. Ressurser i bedriften sitter ofte på kunnskapen som skal formidles og har gjerne en del underlag i form av PowerPoint presentasjoner, foto etc. liggende. En produksjonsprosess kan typisk forløpe som illustrert i figuren under:

Arbeidsprosess

Det utarbeides et disposisjonsmanus som beskriver hovedinnholdet i kurset med læringsmål, målgruppe, disponering av tid etc.

Når disposisjonsmanus er godkjent, starter arbeidet med å utvikle manus for kurset. Manus beskriver i detalj hva som skal sies, tekst, hvilke animasjoner, videoklipp, bilder, oppgaver osv. som skal inn i kurset. Manus skal godkjennes før sammenstilling igangsettes.

Etter godkjennelse av manus starter arbeidet med produksjon av elementene som er beskrevet i manus, før kurset settes sammen og testes.

Deretter legges kurset over på server der kurset skal kjøres fra og testes mot databaser, linker osv. Kunden gjennomgår og godkjenner leveransen.